Các khuôn dập phần cứng của Trung Quốc đang bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới.

Là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng tại lĩnh vực sản xuất khuôn trong nước, khuôn dập phần cứng sử dụng nhiều công nghệ đã được phát triển theo xu hướng cao cấp, quy mô lớn, chính xác và phức hợp và trở thành sức mạnh quan trọng thúc đẩy Trung Quốc phát triển trở thành cường quốc nước sản xuất.

Hiện nay, ngành công nghiệp khuôn dập phần cứng của Trung Quốc đã có những đặc điểm phát triển rõ ràng và các sản phẩm phức hợp, chính xác và quy mô lớn đã trở thành xu hướng công nghiệp chủ đạo;các nội dung kỹ thuật sẽ được cải tiến liên tục;chu kỳ sản xuất sẽ được rút ngắn dần dần;việc sản xuất khuôn dập gia công chi tiết sẽ hướng tới việc thông tin hóa, số hóa, hoàn thiện hóa, định hướng tốc độ cao và tự động hóa;sức mạnh toàn diện của công nghiệp và năng lực cạnh tranh cốt lõi sẽ được phát huy rõ rệt.

Ngành công nghiệp khuôn dập của Trung Quốc đang bắt kịp trình độ hàng đầu thế giới và thu hẹp dần khoảng cách kỹ thuật với các nước phát triển;Hiện nay, một số khuôn dập chính xác của quốc gia ngang hàng với các sản phẩm nhập khẩu ở khía cạnh tính chất chính và trình độ công nghiệp nói chung đã nâng lên rõ rệt;một số sản phẩm không chỉ thay thế hàng nhập khẩu mà còn được xuất khẩu sang các nước và khu vực công nghiệp phát triển như Mỹ, Nhật Bản.Các khuôn dập chính xác của Trung Quốc đang hướng tới cấp độ quốc tế một cách tích cực bằng cách tham gia vào cuộc cạnh tranh quốc tế.Mặc dù kém hơn một chút so với khuôn dập chính xác của các nước phát triển, ngành công nghiệp khuôn dập chính xác của Trung Quốc sẽ trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp khuôn dập trong nước bằng cách bắt kịp với các nước phát triển, nâng cao trình độ kỹ thuật công nghiệp toàn diện và thúc đẩy ngành công nghiệp khuôn dập trong nước phát triển theo hướng cao kết thúc, dự kiến, quy mô lớn và phức tạp trong vài năm tới, dựa trên xu hướng phát triển công nghiệp trong nước hiện nay.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay
Chất lượng và khả năng sản xuất của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Vẫn còn một chặng đường dài phía trước đối với chúng ta.Chúng tôi phải liên tục cải tiến chất lượng, công nghệ và hoàn thiện chúng tôi về mọi mặt.


Thời gian đăng: 23-07-2022