Điều chỉnh tích cực cho bố trí của ngành công nghiệp khuôn dập phần cứng trong nước

Hiện nay, khuôn dập chính xác trong nước đang hướng đến tầm quốc tế một cách tích cực nhờ tham gia cạnh tranh quốc tế.

Kể từ khi thành lập, ngành công nghiệp khuôn dập của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, lần lượt chiếm 40,33% và 25,12% tổng lượng khuôn dập xuất nhập khẩu;Trung Quốc đã trở thành một trong những nước xuất khẩu quan trọng trong lĩnh vực khuôn dập quốc tế.

Việc điều chỉnh bố trí cho ngành công nghiệp khuôn dập phần cứng trong nước là xu hướng phát triển tự nhiên của nền kinh tế;sau nhiều năm tích lũy kỹ thuật, tài năng và vốn, khu vực phía đông của Trung Quốc sẽ thiết lập cơ sở sản xuất cao cấp thông qua chuyển đổi trong khi khu vực tập trung mới nổi sẽ chịu một phần sản xuất cấp cao và cấp thấp.Việc phân chia lực lượng lao động như vậy là khá hợp lý, điều này đã phá vỡ tình trạng đồng nhất sản phẩm theo khu vực và đơn lẻ nghiêm trọng trong quá khứ và cũng tạo ra không gian phát triển bậc thang cho ngành công nghiệp sản xuất khuôn quốc gia.

Ngành công nghiệp khuôn dập trong nước không ngừng tìm kiếm trình độ hàng đầu thế giới và từng bước thu hẹp khoảng cách kỹ thuật với các nước phát triển;Hiện nay, một số khuôn dập chính xác trong nước nhìn chung ngang hàng với sản phẩm nhập khẩu ở khía cạnh tính chất chính và trình độ công nghiệp chung nâng lên rõ rệt;một số sản phẩm không chỉ thay thế hàng nhập khẩu mà còn được xuất khẩu sang các nước và khu vực công nghiệp phát triển như Mỹ, Nhật Bản.

Mặc dù chậm hơn một chút so với khuôn dập chính xác của các nước phát triển, nhưng khuôn dập chính xác quốc gia sẽ trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp khuôn dập trong nước bằng cách bắt kịp và thậm chí vượt xa các nước phát triển, nâng cao trình độ kỹ thuật toàn diện và phát triển lên cấp độ cao hơn trong trong vài năm tới, dựa trên xu hướng phát triển công nghiệp trong nước hiện nay.Trình độ kỹ thuật và quy trình của ngành công nghiệp khuôn sẽ được cải thiện hơn nữa, sẽ nâng cao năng lực làm chủ thị trường lớn hơn của doanh nghiệp quốc gia và tạo ra sự thay đổi chất lượng kép của quy mô công nghiệp và trình độ kỹ thuật trong 5-10 năm tới.


Thời gian đăng: 23-07-2022